torsdag 2 april 2009

Tjernobylkatastrofen 23 år senare

Miljöpartiet de gröna
Frukostseminarium 22 april:
Har kärnkraften hälsorisker?
2009-04-02 16:22
Miljöpartiet de Gröna inbjuder till frukostseminarium onsdag 22 april 2009, kl. 08.00 - 09.30 i partimatsalen i riksdagen Har kärnkraften hälsorisker? Ett miniseminarium med Professor Chris Busby, University of Ulster, Nordirland - till minne av 23-årsdagen av Tjernobylolyckan den 26 April 1986.
Ett antal studier från flera olika länder visar att cancerfrekvenser är högre bland dem som bor inom fem kilometer omkrets från kärnkraftsanläggningar än i resten av befolkningen.
Den forskning som Chris Busby bedrivit under tjugo års tid visar att rutinutsläpp av radioaktivt material från kärnkraftsanläggningar kan kopplas till det ökade antalet cancerfall. Bevisen tyder på att den modell för strålningsrisk som används av myndigheter i olika länder vid godkännande av kärnanlägningar underskattar hälsoriskerna.
Även hälsoeffekterna efter Tjernobylkatastrofen stöder denna slutsats.
Professor Chris Busby presenterar på frukostseminariet resultat av sin forskning och diskuterar kopplingen mellan kärnkraft och hälsa. Dr. Chris Busby är Professor vid School of Biomedical Sciences, University of Ulster, Nordirland. Han har studerat hälsoeffekter av strålning i över 20 år. Han är vetenskaplig sekreterare vid The European Committee on Radiation Risk (ECRR). I februari i år publicerades hans senaste bok "Chernobyl: 20 years on" En full lista över hans publikationer finns på: http://www.greenaudit.org/publications.htm.
Seminariet kommer att hållas på engelska.
Miljöpartiet bjuder på kaffe/te och smörgås för alla som anmäler sig senast 21 april till per.bolund@riksdagen.se
För mer information om Professor Busbys besök i Sverige, kontakta Miles Goldstick, Informationssekreterare vid Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, e-mail: info@milkas.se, tel. 08-559 22 382 / 018 36 82 34, mobil 070 29 89 747.
Vänliga hälsningar Per BolundRiksdagsledamot (mp)
Ledamot NäringsutskottetRiksdagen 100 12 Stockholm
Telefon: 08-786 43 46Mobil: 070-580 00 19e-mail: per.bolund@riksdagen.se